Devam Eden Projeler

400 YATAKLI IRAK SİLAHLI KUVVETLER HASTANESİ

PROJESİ TANITIM RAPORU

Hastane; Bağdat Şehrinde, Al Nidal Caddesinde 80.000m2 arsa alanı üzerinde planlanmıştır. Bu arsaya Bağdat’ın güneyine uzanan ana yollardan rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bağdat’ta yerleşim yerlerine yakın merkezi konumdaki arsanın, tüm çevresi yol cephelidir.

Halen Irak Hava Kuvvetlerine ait sosyal tesisler ve binaların bulunduğu bu alanda, planlanan projenin gerçekleşmesi için mevcut yapılar temizlenecektir. Enkazlarının kaldırılması sonucu kompleks bir hastane binası, komutanlık binası, sosyal tesis ve diğer binalar bu alana projede sunulan vaziyet planında gösterildiği şekilde yerleştirilecektir.

Bu proje hazırlanırken, tarafımıza iletilen Teknik şartname ve ihtiyaç programı dikkate alınmıştır. Bununla birlikte, bu güne kadar özellikle Sağlık tesisleri inşası, kurulumu ve işletilmesi yönünde yaşadığımız kurumsal deneyim ve bilgilerden de istifade edilmiştir. Tesisin gerek vaziyet planında, gerek mimarisinde gerekse tıbbi işlevselliğinde uluslar arası tıbbi kalite ve akreditasyon normları esas alınmıştır. Özellikle bu alanda Faaliyet gösteren Joint Commission International (JCI) akreditasyon kurumunun çalışmaları ve uluslararası sağlık örgütlerinin yayınları, uygulamaları doğrultusunda proje geliştirilmiştir.

Projede vaziyet planı hazırlanırken binalar arasındaki komşuluklar, ilişkiler ergonomik olarak maksimum verimlilik ve kolaylık ilkeleri gözetilerek yerleştirilmiştir. Aynı zamanda Irak’ın ve Bağdat’ın özel koşulları dikkate alınmıştır. Bu özel koşullar içerisinde; güvenlik, hasta yoğunlukları ve dağılımları, iklim şartları ve coğrafi özelliklere maksimum özen gösterilmiştir.

Proje bir hastane projesi olmasıyla birlikte aynı zamanda askeri özellikleri de ihtiva etmesi gerektiğinden, özellikle Türkiye Askeri Hastane Projeleri ve başta da Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastaneleri incelenmiş ihtiyaçları ve fonksiyonları gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalar ve gözlemler tarafımıza Irak Yetkilileri tarafından verilen teknik şartnameler ışığında projelendirilmiştir.

Proje hazırlanırken tıbbi ve askeri kaideler dikkate alınmış, özellikle Irak Mimari Sanatları geçmişinde önemli yer tutan Babil Mimarisi ve İslam mimarisi tarzına uygun bir mimari çalışma hazırlanmıştır. Bu gaye için İslam mimarisi ve Babil Mimarisi hakkında birçok bilgi ve dokümana ulaşılmıştır. Hastane projelerimizde çok başarılı projelere imza atan mimari grubumuz, bu dokümanlardan edinilen bilgilerle hazırladığımız projeye bu motifleri özenle yerleştirmiştir.

Projemiz Yaklaşık 80.000m2 arsa üzerinde kurulmuş, 53.698 m2 kapalı inşaat alanı olan tesislerin bütününden oluşmaktadır. Bu tesislerin en büyüğü olan Hastane binasının kapalı alanı 37.625 m2’dir.